Home » Over Verhaal van Gelderland » Interview: De rijkdom van een geweldig team

Tekst: Willeke Guelen

Verhaal van Gelderland - Dolly-683x1024
Dolly Verhoeven, Fotografie: Jurjen Poeles

‘Om Het Verhaal van Gelderland te realiseren hebben we van veel kanten input gehad. Ruim 30 specialisten op het gebied van archeologie, geschiedenis, kunstgeschiedenis en de Nederlandse taal hebben elk hun ervaring en kennis van een specifiek stuk verleden ingebracht. Maar ook vakmensen op het gebied van cartografie, het ontwerpen van infographics en vormgeving drukten hun stempel op het resultaat. Een gespecialiseerde landschapsfotograaf is op pad gegaan om foto’s te maken die – gezien vanuit vandaag – iets vertellen over het verleden. Ook dat is heel bepalend geworden in de boeken. Het was fantastisch om met zo’n multidisciplinair team te mogen werken. Er werden dingen aan het project toegevoegd die je in je eentje nooit voor elkaar zou krijgen. Helemaal bijzonder was het dat meer dan 100 organisaties die zich in Gelderland met erfgoed bezighouden aansloten. Een breder draagvlak is nauwelijks denkbaar.’

‘Elk van de vier delen vertelt over een bepaalde historische periode waarbij we een chronologische aanpak volgen. Er is bovendien steeds gezocht naar de krachtigste invalshoek om het verhaal van een bepaald tijdvak te vertellen. Dat betekende soms voor de auteurs dat ze keuzes moesten maken, soms details moesten schrappen, en vooral de grote lijnen in de gaten moesten houden. Dat was niet altijd eenvoudig, maar het heeft heel goed uitgepakt.’

‘Als je een van de boeken openslaat zie je meteen dat we onze lezers veel ruimte geven om de geschiedenis vanuit verschillende invalshoeken tot zich te nemen. Het grote aantal afbeeldingen, de vele kaarten, de aantrekkelijke teksten en de kaders die iets over een persoon vertellen; iedereen kan op eigen wijze kennis maken met het verleden van Gelderland. Ik heb zelf door dit project geleerd hoe bepalend het landschap is geweest voor de loop van de geschiedenis, want een plek waarop iets gebeurt is nooit ‘zomaar’. Heel belangrijk zijn de rivieren die dwars door het gebied lopen, en die zowel grenzen als verbindingen zijn. Ze markeren niet alleen grondsoorten, maar ook culturen en economische lijnen.’

‘Alle 30 hoofdstukken beginnen met een speciaal vervaardigde kaart. Als je die allemaal achter elkaar zou leggen, dan zie je Gelderland veranderen. Je gaat de dingen beter snappen als je ziet hoe de Gelderse wereld zich heeft ontwikkeld en gevormd. Maar ik denk ook dat Het Verhaal van Gelderland veel leesplezier oplevert. Daar hebben we met het hele team op ingezet.’

‘Nu het proces voltooid is zijn we trots en blij; we hebben de klus met zijn allen geklaard. Ik voel ook een beetje weemoed. Er is een paar jaar intensief samengewerkt en dan bouw je onderling een sterke band op. Maar gelukkig is het nog niet helemaal voorbij. Het boek is af, maar het verhaal niet: daar komen steeds nieuwe hoofdstukken bij.‘

Verhaal van Gelderland - 190116-Convenantbijeenkomst-102-organisaties-ondertekenen-05-CC-BY-R
‘Deze foto is gemaakt op 16 januari 2019, nadat vertegenwoordigers van ongeveer honderd erfgoedorganisaties hadden beloofd te helpen met het Verhaal van Gelderland. Hun logo’s hangen aan het document. Ik hou het omhoog met gedeputeerde Josan Meijers, commissaris van de koning Clemens Cornielje en Kees van Baak, plaatsvervangend voorzitter van PS.’
Verhaal van Gelderland - 190625-Kickoff-Groepsfoto-Het-verhaal-van-GLD-1024x683
‘Op 24 juni 2019 vond in het Huis der Provincie een kick-off bijeenkomst plaats met een groot deel van de auteurs en redactieleden van het Verhaal van Gelderland. Het was een inspirerende middag, waar volop ideeën werden uitgewisseld. Vanaf dat moment kon het maken van het boek echt van start gaan.’