Loading…

Nederlands Zuivelmuseum

Museum vertelt het verhaal over de industrialisatie en schaalvergroting van de landbouw in de 20ste eeuw. Een afzonderlijke expositie besteedt aandacht aan actuele ontwikkelingen die de wereld van zuivel beïnvloeden, zoals klimaat, biodiversiteit en dierwelzijn.