Loading…

Museum Smedekinck

Museum vertelt met het Liudger kerkje (replica) het verhaal van Liudger, een vroeg-christelijke missionaris in het rijtje Bonifatius en Willibrord.