Loading…

1.7 Prehistorie – Economie & Uitwisseling

Gelderland in de wijde wereld

Verhaal van Gelderland - 1
Geïmporteerde voorwerpen en grondstoffen – In het dagelijks leven in de late prehistorie speelden geïmporteerde voorwerpen en grondstoffen een belangrijke rol. Dit gold in de ijzertijd bijvoorbeeld voor zeezout, vuurstenen sikkels en maalstenen.
Bron: Frédérik Ruys (Vizualism), collectie Erfgoed Gelderland (Verhaal van Gelderland boek 1, pagina 117), CC-BY-NC

Prehistorisch Gelderland was nooit geïsoleerd van de buitenwereld. Het tegenovergestelde is waar: al vanaf de steentijd zien we allerhande ‘exotische’ voorwerpen verschijnen, die afkomstig zijn uit alle windstreken. Door handel, uitwisseling en contacten kwamen ze uiteindelijk terecht in de Gelderse bodem, waar we ze terugvinden in graven, offerplaatsen en nederzettingen. Vaak blijkt aan dergelijke importstukken een bijzondere waarde te zijn toegekend: wat van ver komt is bijzonder. Maar soms ging het ook om grondstoffen of voorwerpen die vooral vanwege hun praktische bruikbaarheid op waarde werden geschat.

Materiaal uit alle windstreken

De bewoning van prehistorisch Gelderland kenmerkte zich duizenden jaren lang door eenvoudige, kleine boerengehuchtjes, verspreid over de zandstreken en rivierlandschappen. Ze waren voor een belangrijk deel zelfvoorzienend. Toch blijken deze gemeenschappen al sinds het neolithicum onderdeel uit te maken van bovenregionale uitwisselingsnetwerken, waardoor ‘exotische’ voorwerpen en grondstoffen – en daarnaast ongetwijfeld ook nieuwe denkbeelden – uit allerhande windstreken hun weg vonden naar onze gebieden. Dit is goed te zien in de vuursteentechnologie. De herkomst van veel soorten vuursteen is vrij goed te bepalen, onder meer aan de hand van kleur en textuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor Rijckholt-vuursteen, dat gewonnen werd in vuursteenmijnen in de omgeving van het gelijknamige dorp in Zuid-Limburg, en dat verhandeld werd over grotere afstanden. Op verschillende plekken in Gelderland zijn voorwerpen van deze grondstof gevonden. Maar we kennen ook mooie dolken van het Franse GrandPressigny-vuursteen, en sikkels van Deens Helgoland-vuursteen. Vuursteen van hoge kwaliteit komt in Gelderland niet voor, waardoor dergelijke bijzondere stukken direct in het oog springen.

Ook andere belangrijke grondstoffen komen in Gelderland niet voor. Dat geldt bijvoorbeeld voor koper en tin, waarmee brons gemaakt kon worden. Toch zien we vanaf het eind van het derde millennium voor Christus eerst koperen, en vervolgens ook bronzen voorwerpen ten tonele verschijnen – in steeds grotere aantallen zelfs. Metaalanalyse wijst uit dat de grondstoffen van in Nederland gevonden bronzen objecten uit diverse windstreken afkomstig was, variërend van Ierland en het Verenigd Koninkrijk tot Centraal-Europa. Waarschijnlijk ging het niet zozeer om ruwe grondstoffen, maar werden geïmporteerde voorwerpen – soms in de vorm van bronsschroot – lokaal omgesmolten in de smeltkroes, waarna ze een nieuw leven tegemoet gingen.

Pronken met exotische objecten

Bijzondere voorwerpen uit verre streken konden door hun bezitters gebruikt worden als statussymbool. Ze toonden dat de eigenaar contacten had in andere gebieden en in de positie was om exotische objecten te verkrijgen. Dit wordt duidelijk uit offervondsten uit moerassen, die vaak uit niet-alledaagse objecten bestaan, maar ook uit grafvondsten. De ‘rijkste’ prehistorische graven bevatten vaak bijgiften die van niet-lokale herkomst zijn. Zo werd in een bronstijd-grafheuvel op de Bergsham bij Garderen een bronzen zwaardje uit Noord-Duitsland gevonden. De uitzonderlijk rijke ‘vorstengraven’ uit de ijzertijd, die te vinden zijn in en bij het Gelderse rivierengebied, bevatten diverse voorwerpen uit Centraal-Europa en het Mediterrane gebied. Die exotische objecten waren niet alleen op zichzelf belangrijk, ze dienden waarschijnlijk ook voor het uitdrukken van een ‘aristocratische’ ideologie.

Een bijzonder elitegraf is ook bekend uit de Achterhoek, en wel uit Zutphen. Het werd gevonden tijdens de opgraving van een urnenveld, en viel direct op door de dubbele kringgreppel die eromheen was gegraven. Uit analyse van de crematieresten blijkt dat het gaat om het graf van een vrouw die tussen de 25 en 34 jaar oud is geworden. Ze leefde omstreeks de achtste eeuw v.Chr. Bij het leeghalen van de urn bleek dat ze zeer bijzondere voorwerpen had meegekregen. Er werden een miniatuurpotje met versierde spinklos, tientallen fragmenten van bronzen sierobjecten en liefst 76 glazen kralen gevonden. De metalen voorwerpen dienden als kledingversiering en sieraad. Het gaat om naalden, oor- of haarringen, knopen en een aantal kleine conische objecten die op leer of textiel genaaid waren. De metalen voorwerpen bevatten een hoog gehalte tin, waardoor ze erg schitterden en heel opvallend zullen zijn geweest. Dat geldt ook voor de blauwe en blauwgroene glazen kralen. Deze zijn van een type dat nog nooit in Nederland was gevonden. Mogelijk werden ze geproduceerd in het oostelijk Middellandse Zeegebied. Of de jonge vrouw uit dat gebied afkomstig was of dat de ketting door uitwisseling werd verkregen, is vooralsnog de vraag.

Ook in het dagelijks leven werd gebruik gemaakt van materiaal en grondstoffen van niet-lokale herkomst. Zo werd in de ijzertijd graan gemalen op maalstenen uit de Eifel. Deze werden gefabriceerd uit de poreuze vulkanische steensoort tefriet, die daar uitermate geschikt voor was. Uit de kustgebieden werd zout geïmporteerd, dat gebruikt werd om voedsel langer te kunnen bewaren.

Verhaal van Gelderland - 1
Halsketting Zutphen-Meijerink – Sommige importstukken die teruggevonden zijn in de Gelderse bodem komen van bijzonder grote afstand. Dat geldt zeker voor de glazen kralen van deze halsketting uit een vrouwengraf uit de achtste eeuw voor Christus uit Zutphen.
Bron: Gemeente Zutphen, Team Archeologie
Verhaal van Gelderland - 1
Diverse artefacten van Rijckholt-vuursteen – Deze neolithische werktuigen van het karakteristieke, Zuid-Limburgse Rijckholt-vuursteen zijn gevonden in Wijchen.
Bron: Gemeente Nijmegen, Bureau Archeologie en Bodemkwaliteit, Fotografie Rob Mols

Bezoek de musea

Deze musea vertellen met hun vaste collectie het verhaal van de Economie & Uitwisseling in de tijd van de Prehistorie.

de musea
CODA

CODA

Museum heeft een rijke archeologische collectie over de vondsten op de Veluwe.

Historisch Museum De Scheper

Historisch Museum De Scheper

Museum toont de eerste bewoning vanaf 5000 voor Chr. in de Noordoost Achterhoek.

Museum Nairac

Museum Nairac

Museum toont haar collectie klokbekers en archeologische vondsten uit Barneveld en omgeving.

Streekmuseum Baron van Brakell

Streekmuseum Baron van Brakell

Museum toont de Archeologische vondsten uit de ijzertijd uit het rivierengebied.

de kaart

Bekijk Gelderse collecties

Deze collectiestukken, afkomstig uit Gelderse collecties, passen bij het thema Economie & Uitwisseling in de tijd van de Prehistorie.

de collectiestukken

Armband van brons uit de ijzertijd

Valkhof Museum

Maalsteen van tefriet uit de prehistorie

Valkhof Museum

Benen harpoen uit de bronstijd

Valkhof Museum

Lees meer verhalen

Deze verhalen vertellen je meer over het thema Economie & Uitwisseling in de tijd van de Prehistorie.

de verhalen

Handel in de prehistorie en de Romeinse tijd

Voor de opkomst van de (stoom)trein en het wegtransport waren rivieren de belangrijkste transportaders van Europa. Ook tegenwoordig zijn de Rijn..

De Zouthandel via Rijn(Waal) en Maas

Hoewel het zout eerst dichtbij Halstatt bij Dürnberg in Oostenrijk op driehonderd meter diepte wordt gewonnen, halen de Kelten het later in grote hoeveelheden..

Eerste bewoners

Ruim honderd vindplaatsen zijn het bewijs dat in het gebied van de Gemeente Rheden al vroeg bewoning heeft plaatsgevonden. De oudste..