Loading…

7.7 20e eeuw – Economie & Uitwisseling

Gelderland steeds sterker verbonden met de rest van de wereld

Verhaal van Gelderland - 7
De beroepsbevolking in Gelderland, afgezet tegen die van Nederland, in 2019. De provincie kan wat betreft de beroepsbevolking gezien worden als ‘gemiddeld’.
Bron: Frédérik Ruys (Vizualism), collectie Erfgoed Gelderland (Verhaal van Gelderland boek 4, pagina 349), CC-BY-NC

Rond 1900 werkte nog 41 procent van de Gelderse beroepsbevolking in de landbouw. Bijna tien procent meer dan het toenmalige landelijk gemiddelde. Het aandeel werknemers in de nijverheid was ongeveer gelijk aan dat van de rest van Nederland, de Gelderse dienstensector bleef daarbij achter. Ruim honderd jaar later is Gelderland in economisch opzicht een gemiddelde Nederlandse provincie geworden. Nog maar een paar procent van de bevolking (in 2019 2,6%) verdient tegenwoordig zijn of haar inkomen in de primaire sector. Toch heeft Gelderland geen afscheid genomen van de agrarische wortels. De provincie huisvest een aantal bedrijven en instellingen die een cruciale rol spelen in de voedselproductie. De Gelderse ‘Foodvalley’, met de WUR (‘Wageningen University en Research’) als middelpunt, behoort zelfs tot de absolute wereldtop. Ook op industrieel gebied kent Gelderland enkele grote internationale spelers, waaronder de Nijmeegse semiconductorfabriek van NXP, een van de grootste van Europa.

Verbetering verbindingen

Zonder een goede verkeersinfrastructuur is het lastig goederen over een grotere afstand te vervoeren. Het rivierrijke Gelderland kende van oudsher veel transport over water. Over de Waal ging na 1850 vooral doorgaand handelsverkeer tussen Rotterdam en het Duitse Ruhrgebied. Na de uitbouw van het nationale en internationale spoorwegnet werden rond de eeuwwisseling tal van (stoom)tramlijnen aangelegd voor het lokale (forensen)verkeer. Vanaf de jaren 1920 werden gemotoriseerde vrachtwagens en – voor wie het kon betalen – personenauto’s steeds populairder. Mede daarom kwam de overheid in 1927 met het Rijkswegenplan waarin ook de bouw van een aantal wegverkeersbruggen werd opgenomen. De bruggen die eerder waren aangelegd waren uitsluitend bestemd voor het treinverkeer. In november 1933 werd bij Zaltbommel de nieuwe Waalbrug geopend: de eerste Gelderse moderne brug die het noorden en het zuiden verbond. In juni 1935 volgde de opening van de brug over de Neder-Rijn bij Arnhem, in juni 1936 die over de Waal bij Nijmegen. De bouw van een brug over de IJssel bij Doesburg had volgens plan in 1937 moeten worden voltooid. Dat project werd uitgesteld en kon pas na de oorlog weer worden opgepakt. Begin 1952 werd deze brug, die het zuidelijk deel van de Achterhoek met Arnhem en omgeving verbond, opengesteld.

Verhaal van Gelderland - 7
In 1933 werd de verkeersbrug bij Zaltbommel geopend. Destijds reden dagelijks ruim tweehonderd auto’s over de brug; zestig jaar later waren dat er 80.000.
Bron: Regionaal Archief Rivierenland
Verhaal van Gelderland - 7
Bij de kunstzijdefabriek ENKA (later AKU genoemd) in Ede werkten in de jaren twintig zo’n drieduizend jonge vrouwen uit het hele land.
Bron: Gemeentearchieven Barneveld, Ede & Scherpenzeel

Opkomst moderne industrie

De industrialisatie zette in Nederland relatief laat in en dat gold helemaal voor de Gelderse steden. Van oudsher was de nijverheid in Gelderland op het platteland gevestigd en niet in steden als Arnhem, Nijmegen en Zutphen. De stadsbestuurders zagen lange tijd ook liever rijke renteniers dan arme arbeiders naar hun stad komen. In 1911 werd in Arnhem een kunstzijdefabriek gestart, die al snel de Eerste Nederlandse Kunstzijdefabriek Arnhem, afgekort ENKA, ging heten. De Arnhemse bevolking rook voortdurend de vervuilende lucht uit de schoorstenen, maar de stad was maar al te blij met deze nieuwe werkgever. In eerste instantie moest het bedrijf het vooral hebben van de buitenlandse (voornamelijk Duitse) vraag. Na de Eerste Wereldoorlog, toen het bedrijf door gebrek aan grondstoffen en afzetgebied bijna ten onderging, nam de vraag naar kunstzijde toe. Er kwam een tweede fabriek in Ede en ook een concurrent uit Breda kwam grotendeels in handen van de Arnhemse fabrikant. Telde Enka in 1918 300 werknemers, tien jaar later waren dat er liefst 12.000. Daarvan werkte het merendeel in Gelderland. Daarmee was het bedrijf wat betreft het aantal werknemers zo’n acht keer groter dan de tweede fabriek van Gelderland, die van de rubberproducent in Heveadorp (gemeente Renkum) waar onder meer banden en laarzen werden gemaakt. Nijmegen kreeg pas na de oorlog echt grootschalige industrie. In 1953 startte Philips er een halfgeleiderfabriek – een voorloper van de bovengenoemde NXP – en groeide ook de in 1913 gevestigde transformatoren-machinefabriek van Smit uit tot een grote werkgever. Midden jaren vijftig werkten daar ruim 1.500 mensen. Tegenwoordig is het bedrijf in buitenlandse handen, maar wel een van de mondiale marktleiders.

Verhaal van Gelderland - 7
De Vierdaagsefeesten met optredens door de heel Nijmegen, ter afsluiting van de Vierdaagse, trekken jaarlijks zo’n anderhalf miljoen bezoekers naar de Waalstad.
Bron: Jan Willem de Venster

De Vierdaagse

Internationaal is Gelderland, in het bijzonder Nijmegen en omgeving, bekend van de Vierdaagse. Met tegenwoordig meer dan 45.000 wandelaars uit zo’n tachtig landen is dit evenement – de officiële benaming is ‘Internationale Vierdaagse Afstandsmarsen Nijmegen’ – ’s werelds grootste wandelprestatietocht. De eerste Gelderse Vierdaagse startte in 1909 overigens niet in Nijmegen (de stad was toen slechts doorkomstplaats), maar in Zutphen. In 1926 werd Nijmegen de vaste Vierdaagsestad. In de beginjaren waren het vooral militairen die aan de wandelmarsen meededen. Vanaf 1980 liepen er jaarlijks meer dan 20.000 wandelaars mee, tien jaar later werden dat er meer dan 30.000. De stad staat in de derde week van juli niet alleen in het teken van het wandelen, maar wordt ook overspoeld door de Vierdaagsefeesten. De wereld komt samen in Nijmegen. Er zijn internationale vriendschappen voor het leven gesloten en menig Vierdaagseganger heeft er zelfs een buitenlandse huwelijkspartner gevonden.

Verhaal van Gelderland - 7
De herkomst van de studenten aan de Radboud Universiteit en Wageningen Universiteit in 1970 en 2020. Zowel Nationaal als mondiaal is de spreiding groter geworden.
Bron: Frédérik Ruys (Vizualism), collectie Erfgoed Gelderland (Verhaal van Gelderland boek 4, pagina 336), CC-BY-NC

Gelderse kennis

Naast exporterende bedrijven, het toerisme en evenementen als de Vierdaagse zorgen ook de Gelderse universiteiten voor uitwisseling met het buitenland. Zo is de groei van het aantal buitenlandse studenten in Nijmegen en Wageningen enorm. De studenten zelf leveren de universiteiten niet veel geld op – de kosten zijn vaak hoger dan de inkomsten – en ook de plaatselijke economie zal niet extra rijk van hun verblijf worden. De kracht van de internationale uitwisseling zijn de wereldwijde contacten – niet alleen de studenten komen steeds vaker uit het buitenland, dat geldt ook voor promovendi en andere wetenschappelijke stafleden – en de mogelijk later daaruit voortvloeiende contracten. Na hun studie of beëindiging van het tijdelijk dienstverband gaan de buitenlandse academici namelijk vaak in eigen land voor bedrijven of overheidsinstellingen werken. Bij het uitbesteden van opdrachten hebben hun Nederlandse studiegenoten en oud-collega’s dan niet zelden een streepje voor.

Bezoek de musea

Deze musea vertellen met hun vaste collectie het verhaal van Economie & Uitwisseling in de tijd van de 20e eeuw.

de musea
Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’

Boerderijmuseum ‘De Bovenstreek’

De ligging van de boerderij vlak langs de Hesseweg/Rijkstraatweg zorgde voor veel bedrijvigheid.

Driels museum

Driels museum

Museum toont ambachten uit Kerkdriel en omgeving.

Flipje en Streekmuseum Tiel

Flipje en Streekmuseum Tiel

Het museum toont Tiel als industriestad met Metaalwarenfabriek Daalderop en Jamfabriek de Betuwe en hun betekenis voor de Tielse samenleving.

Grenslandmuseum

Grenslandmuseum

Museum vertelt het verhaal over de Nederlands-Duitse grens met grensbewaking en smokkelpraktijken.

Historisch Museum De Scheper

Historisch Museum De Scheper

Museum toont de vroege industrie in Eibergen met o.a. textiel- en steenfabricage.

Historisch Museum De Tien Malen

Historisch Museum De Tien Malen

Museum toont naast archeologische vondsten, geschiedenis van Putten vanaf circa 850, vooral het leven en werk van Puttenaren uit de 20ste eeuw.

Jachthuis Sint Hubertus (Het Nationale Park Hoge Veluwe)

Jachthuis Sint Hubertus (Het Nationale Park Hoge Veluwe)

De haven van Rotterdam, en met name het bedrijf Müller&Co van Anton Müller, maakten de ontwikkeling van landgoed De Hoge Veluwe met het Jachthuis Sint Hubertus als ontvangstplek voor zakenrelaties mogelijk.

Kasteel Doornenburg

Kasteel Doornenburg

Het kasteel kende tot 2016 een actieve kasteelboerderij op de voorburcht. Rondom het kasteel liggen de landerijen en boomgaard die bij het kasteel horen.

Kasteel Doorwerth

Kasteel Doorwerth

Het kasteel toont samen met Staatsbosbeheer de nationale bosbouwcollectie. Hierin speelt 19de eeuwse bosbouw een belangrijke rol.

Kijk- en Luistermuseum

Kijk- en Luistermuseum

Het museum presenteert Veluwse streekhistorie met de nadruk op Bennekom uit de periode rond 1900.

Kunstwerk! Liemers Museum

Kunstwerk! Liemers Museum

Museum toont in de oude Turmacfabriek het verhaal van Zevenaar met haar industrie en het knooppunt van spoorwegen als grensspoorstation.

Museum De Lage Hof

Museum De Lage Hof

Museum vertelt het verhaal over het boerenleven in Overasselt en omgeving met in de 'goeje' kamer het kantoor van de Boerenleenbank.

Museum Lunteren

Museum Lunteren

Museum vertelt over de industrie rond grindwinning, gebruik oude Hessenwegen, bijenteelt en fruitteelt in en om Lunteren.

Museum Nijkerk

Museum Nijkerk

Museum vertelt het verhaal van de ontwikkeling van Nijkerk.

Museum Tweestromenland

Museum Tweestromenland

Museum toont de ambachten in het Land van Maas en Waal waarvan velen als bijverdienste werden ingezet.

Museumfabriek (Vereniging Het Museum)

Museumfabriek (Vereniging Het Museum)

Museum vertelt het verhaal van de textielnijverheid en -fabrieken in Winterswijk en omgeving.

Nationaal Onderduikmuseum

Nationaal Onderduikmuseum

Markt 14 toont wonen en werken in de grenstreek en de rol van de notabelen (accent op periode 1933-1951).

Nederlands Pluimveemuseum

Nederlands Pluimveemuseum

Museum vertelt het verhaal van de schaalvergroting en innovatie van de pluimveesector van begin 20ste eeuw tot heden.

Nederlands Zuivelmuseum

Nederlands Zuivelmuseum

Museum vertelt het verhaal over de industrialisatie en schaalvergroting van de landbouw in de 20ste eeuw.

Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum

Openbaar Vervoer & Speelgoed Museum

Museum vertelt het verhaal van de tientallen tram- en spoorlijnen in de Achterhoek in de eerste helft van de 20ste eeuw.

Oude Ambachten & Speelgoed Museum

Oude Ambachten & Speelgoed Museum

Museum toont ruim 160 ambachten vanaf de tweede helft 19de eeuw tot midden jaren '70 van de 20ste eeuw.

Stadsmuseum Harderwijk

Stadsmuseum Harderwijk

Museum vertelt het verhaal van de Zuiderzeevisserij en na de afsluiting de opkomst van het toerisme.

Streekmuseum Baron van Brakell

Streekmuseum Baron van Brakell

Museum vertelt het verhaal over het boerenleven in Ommeren en omgeving met ruime aandacht voor ambachten en wonen.

Streekmuseum de Roode Tooren

Streekmuseum de Roode Tooren

Museum vertelt het verhaal over de Pottenbakkerij aan de IJssel, de Kruidenierswinkel en de Tabakskerverij.

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Veluwsche Stoomtrein Maatschappij

Museum vertelt en demonstreert het personen- en goederenvervoer op de spoorlijn Apeldoorn-Dieren in de loods bij Station Beekbergen en tijdens de reis met de stoomtrein.

Warmoes – Historische tuinderij Lent

Warmoes – Historische tuinderij Lent

De Warmoes laat de ontwikkeling zien van kweken op de volle grond naar de potplantenkwekerij.

Wereld van Wenters (Vereniging het Museum)

Wereld van Wenters (Vereniging het Museum)

Museum is gevestigd in de voormalige bakkerij en bakkerswinkel en toont dit ambacht.

Bekijk Gelderse collecties

Deze collectiestukken, afkomstig uit Gelderse collecties, passen bij het thema Economie & Uitwisseling in de tijd van de 20e eeuw.

de collectiestukken

Spaarpot, Verenigde Staten, 1923

Nederlands Openluchtmuseum

Verzilverd messing broekstukken, Walcheren

Nederlands Openluchtmuseum

Geïmproviseerde radio ontvanger in klein blik

Vrijheidsmuseum

Lees meer verhalen

Deze verhalen vertellen je meer over het thema Economie & Uitwisseling in de tijd van de 20e eeuw.

de verhalen

De invoering van een bindende CAO

In de jaren twintig en dertig was gemiddeld de helft van de personen werkzaam in de Nederlandse sigarenindustrie lid van één van..

Je kreeg niets zonder distributiebon

Al vóór de oorlog kwamen er goederen op de bon. Niet alleen lastig voor de consument, maar ook voor de winkeliers! Dat ondervond de heer B. Venderbosch..

Ruimte voor de auto

Pas tijdens de ruilverkaveling begin jaren ’70 kwamen er in Zieuwent en omgeving geasfalteerde B-wegen. Vóórr die tijd waren er alleen maar zandwegen..